Publicatie Home Wie ben ik Diensten Werkwijze Publicaties Cursussen Disclaimer Contact Interim juridisch secretaresse
Flora’s Secretary Services
       Boek:   “KEI in de praktijk”
    Bij mijn eerste cursus “Onmisbaar in de rechtspraktijk” gebruikte ik het door  mij geschreven boek “Juridisch secretaresse, onmisbaar in de rechtspraktijk”  als cursusmateriaal. Cursisten konden zo, eenmaal in de praktijk van alledag,  nog eens nalezen wat zij tijdens de cursus geleerd hadden. Dit werd door  iedereen gewaardeerd. Graag had ik ook bij de start van mijn cursus “KEI in de praktijk” eenzelfde  opzet gekozen. Op dat moment was KEI echter nog volop in ontwikkeling en  waren bijvoorbeeld scherm lay-outs, procesinleiding en oproepingsbericht nog  te veel aan verandering onderhevig om er een boek aan te wijden. Volgens  mij was er met de start van een definitieve pilot in september 2017,  voldoende stabiliteit om het boek “KEI in de praktijk“ uit te brengen.  Inmiddels is bekend geworden dat het digitaal procederen (deels)  teruggedraaid zal gaan worden. De Minister van Rechtsbescherming zal  hierover eind 2018/begin 2019 meer duidelijkheid geven. Omdat er een groot aantal secretaresses in de digitale omgeving werkt, blijft dit boek voorlopig  wel leverbaar. In dit boek wordt ruim aandacht besteed aan de wijzigingen die het digitaal  procederen onder KEI met zich brengt. Stap voor stap, voorzien van  schermafbeeldingen, krijg je een beeld wat de verschillen met de huidige  manier van procederen zijn. De volgende onderwerpen passeren de revue: de inrichting van de nieuwe  basisprocedure, het oproepen van de wederpartij, de termijnen, de  mondelinge behandeling, betekening onder de Betekeningsverordeningen,  wijziging van eis, verzet, reconventie, incident, voeging, tussenkomst, hoger  beroep en cassatie.   In een beperkt aantal hoofdstukken ga ik kort in op de huidige manier van  procederen, die immers nog enige tijd naast het digitaal procederen zal  blijven bestaan. Daarom kan het boek voor de minder ervaren juridisch  secretaresse eveneens van grote waarde zijn. Het boek is zo opgezet dat het ook voor ook advocaten, paralegals en  rechtenstudenten een bron van (praktijk)informatie is: in voetnoten heb ik  verwijzingen naar van toepassing zijnde artikelen en uitspraken opgenomen. Het boek kost € 28,50 inclusief btw en verzendkosten. Er geldt een korting  van 10% bij afname van 5 exemplaren of meer in één bestelling. Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar uitsluitend bij mij te  bestellen. Dit kan via boekbestellen@florasecretaryservices.nl. Verzending  van het boek met factuur vindt zo spoedig mogelijk na bestelling plaats.
© Flora’s Secretary Services 2018              Privacyverklaring
Publicaties